Varför WebMan Club

WebMan Club är troligen det enda system som erbjuder:

 • Medlemsregister med medlemskategorier och medlemsavgifter
 • Aktivitetshantering med LOK-stödsfunktion och närvarokort samt med integration mot APN (Aktivitetskort på nätet)
 • Föreningsgemensam kommunikationsplattform via webbsida samt e-post.
 • Egna sponsorer - inga externa!
 • Dokumentationsstöd för uppföljning av genomförd verskamhet.

Föreningen (Styrelse/Kansli)

Ett enkelt gränssnitt för underhåll och uppdatering av:

 • Medlemsregister
 • Medlemsavgifter
 • Föreningsstatistik
 • LOK-stödsrapportering
 • En gemensam plattform för administration

Ledare

Ett enkelt och intiutivt gränssnitt för underhåll och uppdatering av:

 • Laget/lagens aktiviteter
 • Närvarouppföljning
 • Träningsdokumentation och matchresultat och refererat
 • Lagets webbsida

Spelare (förälder)

 • Uppdatering av medlemsprofil som bidrar till aktuellt medlemsregister
 • Laglista med kontaktuppgifter
 • Föreningskalender (med kommentarer till träningspass för det egna laget)
 • Spelarens statistik

Medlem

 • Uppdatering av medlemsprofil som bidrar till ett aktuellt och uppdaterat medlemsregister
 • Föreningskalender

För vem?

WebMan Club är primärt skapat för att hjälpa fotbollsföreningar som man inser värdet som erhålls
genom tidsbesparing när man effektivt hanterar sin administration och organisation.

Med WebMan Club får man vad man betalar för!

Användarmanualer

UPP