Widgets

En widget (förkortning för eng. "window gadget" - ungefär "fönsterpryl") eller gadget är en grafisk användargränssnittskomponent. En widget är idag oftast ett litet fönster som ständigt kan uppdateras och visas i en webbsida, på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret. Det kan exempelvis visa en klocka, en kalender, en batterimätare, eller en anteckningsbok. 

I WebMan Club använder vi widgets för att automatiskt hämta upp och presentera data från Riksidrottsförbundets webbsidor (Svenska Fotbollsförbundet, FOGIS samt distriktssidor som exempelvis Skånes Fotbollsförbund).
På dessa webbsidor finns det ett antal widgets som man kan konfigurera med önskade färger.


Widgets – Svenska Fotbollsförbundet

Exempel:

 

Widgets i WebMan Club

Vi har i WebMan Club utvecklat detta vidare där man förutom befintliga Widgets från Riksidrottsförbundet ovan även tagit fram widgets för:

 • Förenings information 
  Aktiveras på önskad sida genom att ange kod nedan (eller via föreningsinställningar där man anger ”feid” för föreningen från Svenska Fotbollsförbundet eller distriktets hemsida * ej publicerad).

 • Anläggningsinformation 
  Aktiveras på önskad sida genom att ange kod nedan (eller via föreningsinställningar där man anger ”faid” för anläggningen från Svenska Fotbollsförbundet eller distriktets hemsida * ej publicerad).

 • Kommande matcher för lag 
  Aktiveras på önskad sida (huvudsida eller undersida) genom att ange kod nedan (eller via föreningsinställningar där man anger ”flid/fsid” för laget från Svenska Fotbollsförbundet eller distriktets hemsida * ej publicerad).

 • Spelade matcher för lag 
  Aktiveras på önskad sida (huvudsida eller undersida) genom att ange kod nedan (eller via föreningsinställningar där man anger ”flid/fsid” för laget från Svenska Fotbollsförbundet eller distriktets hemsida * ej publicerad).

 • Publikliga
  Aktiveras på önskad sida (huvudsida eller undersida)genom att ange kod nedan * ej publicerad

 • Skytteliga
  Aktiveras på önskad sida (huvudsida eller undersida) genom att ange kod nedan * ej publicerad


För att använda widgets i WebMan Club

Att använda widgets i WebMan Club är enkelt.
Gå till önskad sida (huvudsida eller undersida) och klistra in /ange kod för önskad widget med presentationsalternativ nedan:

 • Värde 1 = lag/föreningsid
 • Värde 2 = typ av tabell
 • 1 = Serietabell
 • 2 = Senaste resultat
 • 3 = Kommande matcher
 • 4 = Kommande matcher för föreningen
 • Värde 3 = Antal matcher (om inget anges är standardvärdet 8)

Exempel

 • Fortuna FF föreningsid = 9281 
  (Är alltid det samma och behöver bara läggas in en gång)

 • F17 Regionserie = 58886
  (Uppdateras säsongsvis och behöver uppdateras 1-2 gånger per år beroende på seriespelets omfattning)

 • A-lag id = 57260
  (Uppdateras säsongsvis och behöver uppdateras 1-2 gånger per år beroende på seriespelets omfattning)

  • Ex. 1 – WebMan Club special som visar alla tabeller (Ex. 1, 2 & 3 nedan) (F99)
   Kod att klistra in och anpassa med rätt ID: {{58886}}

  • Ex. 2 - Serietabell - Alla lag i serie (F99)
   Kod att klistra in och anpassa med rätt ID: {{58886,1}}

  • Ex. 3 - Senaste resultat - Alla lag i serie, visa 12 matcher (F99)
   Kod att klistra in och anpassa med rätt ID: {{58886,2,12}}

  • Ex. 4 - Kommande matcher - Alla lag i serie, visa 6 matcher (A-lag)
   Kod att klistra in och anpassa med rätt ID: {{57260,3,6}}

  • Ex. 5 - Kommande matcher - Förening (7 dagar framåt)
   Kod att klistra in och anpassa med rätt ID: {{9281,4}}

Det går alldeles utmärkt att använda 1, blanda flera eller använda alla widgets på samma sida.

UPP