Medlemskategorier

För att underlätta gruppering, kategorisering samt koppla medlemsgrupper mot föreningens medlemsavgifter för innevarande år använder man sig av funktionen för "Medlemskategorier".

I WebMan Club funktion för hantera medlemskategorier kan lägga till nya medlemskategorier samt lista dessa då man även får presentation av hur många medlemmar det finns kopplade till varje medlemskategori.

 

 

 

 

 

UPP