Medlemsregister

Via WebMan Clubs webbaserade medlemsregister för föreningar har såväl styrelse som kansli (adminsitration) och ledare överblick över föreningens medlemmar.

Samtliga medlemmar i föreningen erhåller inloggningsuppgifter till administrationsgränssnittet oavsett om man är medlem, spelare, ledare, kansli eller styrelse. Enda skillnaden är att man endast ser det man har nytta av utifrån sin medlemsnivå.

WebMan Club har följande medlemskategorier som motsvarar medlemmarnas tillgång till systemet (behörighet):

 • Medlem
 • Spelare
 • Ledare
 • Kansli
 • Styrelse

Läs mer om medlemskategorier och behörigheter

Medlem

Som medlem kan man uppdatera sina kontaktuppgifter mot föreningen.

Spelare

Som spelare eller målsman till spelare kan man:

 • uppdatera sina kontaktuppgifter mot föreningen
 • se lagets kontaktuppgifter
 • se spelarens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter

Ledare

Som ledare kan man:

 • uppdatera sina kontaktuppgifter mot föreningen
 • lägga till nya medlemmar / spelare /ledare
 • se sitt/sina lags kontaktuppgifter
 • se lagets/lagens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • se spelarens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • uppdatera närvaro för aktiviteter vilket bidrar till att föreningen erhåller aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet samt kommun

Kansli

Som kansli (föreningsadministratör) kan man:

 • uppdatera sina kontaktuppgifter mot föreningen
 • lägga till och uppdatera  medlemmar / spelare /ledare/ kanslister
 • uppdatera medlemmar betalningsstatus
 • se alla lags kontaktuppgifter
 • se lagens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • se spelarens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • se föreningsstatistik
 • uppdatera närvaro för aktiviteter vilket bidrar till att föreningen erhåller aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet samt kommun
 • ta fram rapporteringsunderlag för LOK-stöd samt närvarokort

Styrelse

Som styrelseledamot kan man:

 • uppdatera sina kontaktuppgifter mot föreningen
 • lägga till och uppdatera  medlemmar / spelare /ledare/ kanslister
 • uppdatera medlemmar betalningsstatus
 • se alla lags kontaktuppgifter
 • se lagens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • se spelarens statistik över deltagande för träning, match och övriga aktiviteter
 • se föreningsstatistik
 • uppdatera närvaro för aktiviteter vilket bidrar till att föreningen erhåller aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet samt kommun
 • ta fram rapporteringsunderlag för LOK-stöd samt närvarokort
 • lägga till, redigera och ta bort medlemskategorier
 • lägga till, rediger och ta bort medlemsavgifter

 

Med behörighetsnivå "Styrelse" eller "Kansli" kan man uppdatera alla föreningens medlemmars profiler med kontouppgifter, lagtillhörighet, medlemskategori samt även betalningsstatus efter inbetalning av medlemsavgift.

Man har även, via filtreringsfältet, möjlighet att göra snabba och enkla sökningar samt filtreringar bland föreningens samtliga medlemmar.
Utöver detta får man en snabb överblick om hur medlemmarnas status för inbetalning av medlemmavgifter ligger till samt att man kan filtrera denna information baserat på de år man varit ansluten till WebMan Club.

 

UPP