Närvarouppföljning

Närvarouppföljningen i WebMan Club är framtagen för att vara mycket enkel. Detta då ledarnas tid i anslutning till träningar och matcher (aktiviteterna) är både begränsad och värdefull.

I anslutning till aktiviteten loggar ledare in i administrationsgränssnittet för WebMan Club, väljer aktuell aktivitet markerar de närvarande spelarna och ledare och klickar på "Spara" varpå aktiviteten genererar såväl förenings-, lag- och spelarstatistik som ligger till grund för LOK-stödsrapportering mot Riksidrottsförbundet (RF) och kommun.

Då många kommuner använder sig av APN (Aktivietskort på nätet) har WebMan Club anpassats och kopplats mot detta system vilket innebär att man endast behöver uppdatera närvaron på ett ställe.

 

UPP