Funktioner

WebMan Club har flera funktioner där samtliga bidrar till en påtaglig nytta för föreningen:

 

WebMan Club - MedlemsregisterMedlemsregister

Medlemsregister med medlemskategorier och medlemsavgifter

 

WebMan Club - KalenderAktivitetshantering

Aktivitetshantering med LOK-stödsfunktion och närvarokort (APN-stöd planeras*)
Föreningsgemensam kommunikationsplattform via webbsida samt e-post.

 

WebMan Club - StatistikStatistik

Efter genomförd aktivitet blir inmatad information tillgänglig som statistik, träningsnärvaro,
antal spelade matcher, målgörare och mycket mer..

 

WebMan Club - DokumentationsstödDokumentationsstöd

Dokumentationsstöd för uppföljning av genomförd verskamhet.

 

WebMan Club - KommunikationsstödKommunikationsstöd

Kommunikationsstöd via e-post inför aktiviteter eller via din e-postklient på datorn.
Man kan även skicka en webbsida till ett specifikt lag, skicka mail till alla ledare, kansli & styrelse samt ständigt ha en uppdaterad kontaktlista för laget som alla i laget har tillgång till.

 

WebMan Club - SponsorhanteringSponsorhantering

Egna sponsorer - inga externa.
Kategorisera utifrån föreningssponsorer, sektionssponsorer eller lagsponsorer.

 

WebMan Club - WebbsidaWebbsida - lagsida

Då föreningens lag, ledare, medlemmar och aktiviteter återfinns i systemet presenteras dessa med automatik.
För de kvarstående informationsbehovet har man möjlighet att lägga upp egna sidor kopplat till sitt/sina lag utifrån sin behörighet.

 

 
UPP